ANTIKORROSIONSTILLSATS FÖR KYLARE OCH KYLSYSTEM - Restom Antico Radia 6080

ANTIKORROSIONSTILLSATS FÖR KYLARE OCH KYLSYSTEM - Restom Antico Radia 6080

Förebyggande behandling mot avlagringar utvecklad speciellt för veteranfordon för vilka dagens kylarvätskor inte räcker för att ge ett korrekt skydd.
- Gjutjärnsmotorer
- Långvarig förvaring
- Sporadisk användning

Restom®Kylartillsats 6080 skyddar effektivt kylaren på din veteranbil mot en gradvis försurning till följd av att etylenglykolen, huvudbeståndsdelen i kylarvätskor, sönderdelas. Detta tar sig uttryck i rost, ett angrepp på aluminiumet som leder till avlagringar av bottensats i kylaren och vattenkanalerna, vilket kan leda till att motorn värms upp kraftigt eller till och med går sönder.
Vi rekommenderar att man använder Restom®Kylartillsats 6080 efter att kylarsystemet har restaurerats eller när man byter kylarvätska.
Restom®Kylartillsats 6080 är kompatibel med alla kylarvätskor på marknaden.

Dosering:
1 flaska på 500 ml till ett kylsystem på 15 liter.

Hållbarhet för behandlade kylare:
Mer än 20 år.


Artnr: Benämning: Lager: Pris: Antal:
6080 Restom Antico Radia 6080 I lager 309 kr/förp

Tillbaka