Rostskyddsmedel för hålrum

Rostskyddsmedel för hålrum

Hål

Restom®CCC 4010

Används oblandat, skakas före användning. Vår flaska är anpassad till vår sprutpistol PCC 4012. Vaxet måste injiceras i det ihåliga utrymmet med en speciell sprutpistol försedd med rörlig förlängning. Med vår sprutpistol PCC 4012 är det rekommenderade trycket vid användning 4 till 8 kg/cm2. Vi rekommenderar att man placerar röret så långt bort som möjligt från hålets ingång och att man flyttar röret ungefär 5 cm/sekund för att få en jämn och tillräcklig fördelning. Man kan använda sig av tillverkarnas instruktioner och ritningar till genomborrningen om sådana finns att tillgå.

Vi rekommenderar att man sprutar på minst 2 lager i följd. Vi avråder kraftigt från att modifiera munstycket på vår sprutpistol PCC 4012 eftersom insprutningen då försämras avsevärt. Låt torka så länge som möjligt, minst 2 till 3 veckor, innan hålen täpps igen med spackel.

Rengör appliceringsverktygen med lacknafta eller aceton.  


Artnr: Benämning: Lager: Pris/st vid köp av Antal:
1+2+
ccc 4010 rostskyddsmedel för hålrum I lager 200 kr/st 363 kr/st

Tillbaka