Råd från vår kemiingenjör

Färg som sprayas på
Undvik sprayfärg. Produkterna är så utspädda och lagret så tunt att de inte tål vare sig bensin, rost eller ens regn i vissa fall!

Högtemperaturfärg som sprayas på
Man kan hitta sprayfärger som sägs klara upp till 1000 ºC eller till och med 1200 ºC. Rent kemiskt är det dock omöjligt eftersom aluminium smälter vid 650 ºC och järn blir rött vid 750 ºC!

Kompatibilitet färgerna emellan
Generellt sett bör man använda produkter ur samma sortiment från samma leverantör. Undvik att lägga på flera lager, inte fler än fyra.

Balkar
Oavsett om de är rostiga eller inte måste de behandlas DIREKT med vax för ihåliga utrymmen (se vår produkt Restom®CCC 4010).
Använd framför allt INTE en rostomvandlare eller en fosfaterande avrostare (i balkar) före vaxet eftersom dessa produkter är vattenbaserade och har svårt att torka (så gott som helt slutet utrymme), vilket bidrar till att det bildas rost.

Magnesium
Magnesium måste målas med Restom®EAF 2092. Den finns i tre färger. Applicera inte någon annan färgkvalitet direkt – det kan leda till att det lossnar eller uppstår korrosion!

Spackel
Det är bäst att använda spackel på en fosfaterande primer Restom®PHO 4090 eller på Restom®ACM 5020 eller Restom®Epoxiprimer 9000 i stället för direkt på plåten.
Om man använder spackel på en primer MÅSTE man lägga på ett lager primer efter slipning för att man inte ska skönja de spacklade områdena genom finishen (skuggor).

Glaskuleblästring
Avsluta alltid din glaskuleblästring med ett lager nya kulor, på så vis undviker man ingrodd smuts som är oundvikligt när man återanvänder kulor. Det här lagret kan vara tjockt och påverka färgernas vidhäftning avsevärt.

Målning – Finish
Om du målar stora delar utvändigt (tankar, motorhuvar mm.) är det ofta svårt att helt undvika små brister (t.ex. damm).
För att få ett bra slutresultat är lösningen att man slipar med sandpapper 1200 följt av en putsning (Restom®Poleringsset) för att man ska få en perfekt finish.

Sprutmålning
För karosser lämpar det sig endast med sprutmålning med tryckluft (se våra sprutpistoler Restom®PPC BIL 9300 eller Restom®PCC MOTORCYKEL 9310). Sprutpistoler med lågt tryck eller elektriska sprutpistoler som vibrerar ger en kornig och dåligt spänd yta.

Målning av avgasgrenrör
Svart färg är alltid mindre fast eftersom de svarta pigmenten reducerar fästet vid mycket höga temperaturer. Restom tillverkar därför inte svart färg för denna typ av användning. Om du absolut vill ha en hållbar svart färg på avgasgrenröret är lösningen svart kromning eller riktig svartemaljering (smält glas) i ugn.

Kromfärger
Mattslipa dem med ett sandpapper 600 och måla därefter direkt med Restom®EAF 2092.

Ommålning av bilar från före år 1960
Om det är en cellulosafärg (cellulosafärg tvättas/späds ut enkelt genom att man gnuggar med en trasa doppad i antingen aceton eller T-röd, båda MÅSTE torkas av) måste hela bilen skrapas ren från färg eftersom det uppstår sprickor med de tvåkomponentsfärger som används.
Om man inte vill skrapa bort färgen kan man användad Restom®Army 8850 US.

Behandling av tankar
Att bara avrosta är så gott som verkningslöst eftersom rosten alltid kommer tillbaka både när det gäller fulla tankar som med T2-blandning. Använd i stället en av våra Restom®Superset.

Behandling av mopedtankar
Eftersom de är infattade i ramen är de svårare att behandla.
Den bästa lösningen är att man tar bort alla tunga delar (motor, hjul mm.). Fäst ramen med remmar genom att centrera den på ett cykelhjul (som hålls vertikalt genom att hjulaxeln hålls i ett skruvstäd.
Vrid hjulet så att väggarna på tankens insida kan behandlas. Vi rekommenderar att man fäster ramens två sidor om vartannat på hjulet för att få en så bra fördelning som möjligt.